Nieuws


30/06/2017Roel Coomans: de koppelaar

Roel Coomans is onze twaalfde SBC’er. Hij houdt zich voornamelijk bezig met koppelingen in gebouwenbeheersystemen. Het gaat hier om een bi-directionele communicatie tussen bijvoorbeeld de inbraakcentrale, de toegangscontrole en de brandcentrale.

Bij bepaalde commando’s wordt er onmiddellijk een koppeling gemaakt naar andere systemen zodat bijvoorbeeld tegelijkertijd de lichten worden gedoofd en de poorten gedeactiveerd. Bovendien krijgt de facility manager constant info over de stand van zaken. Zo ziet hij bijvoorbeeld hoe vervuild de branddetector is en hoeft er niet automatisch om de zoveel tijd materiaal vervangen te worden. Wat een serieuze besparing kan opleveren.

De volgende protocollen worden ondersteund: BACNET, ModBUS, SNMP, KNX. Daarnaast ook webservices als JSON, REST, SOAP en OAP.

Naar overzicht